Record details

Title
    Modelové řešení rozsahu ochranných pásem podzemních vodních zdrojů
Statement of responsibility
    Josef Malý, Jaromír Říha
Other titles
    Modelling approach at the design of groundwater resources protective zones
Author
    Malý, Josef, 1933-
    Říha, Jaromír, 1961-
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 51, č. 7
Pages
    s. 192-196
Year
    2001
Notes
    3 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
    626/627
Subject group
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    hydrogeologie regionální
    kvartér Českého masivu
    ložisko štěrkopísku
    model hydrodynamický
    model matematický
    ochrana podzemní vody
    ochranné pásmo
    těžba
    voda podzemní
    vodní zdroj
Geographical name
    Bohuslavice (Šumperk, Zábřeh)
    Brodek u Přerova (Přerov, Přerov)
    Břest (Kroměříž, Kroměříž)
    Kroměříž
    Lipník nad Bečvou (Přerov, Lipník nad Bečvou)
    Morava (Česko)
    Morkovice (Kroměříž, Kroměříž)
    Tovačov (Přerov, Přerov)
    Troubky (Přerov, Přerov)
    Uničov (Olomouc, Uničov)
Keyword
    Modelové
    Ochranných
    Pásem
    Podzemních
    Rozsahu
    řešení
    Vodních
    Zdrojů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 11. 2009
Import date
    8. 8. 2012