Record details

Title
    Modelové sorpční zkoušky berylia v uhlí s různým obsahem popela
Statement of responsibility
    Lubomíra Mejstříková
Other titles
    Model sorption tests of beryllium in coal
Author
    Mejstříková, Lubomíra
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj SHD
Vol./nr.
    Č. 1
Pages
    s. 5-16
Year
    1994
Notes
    1 obr., 2 tab., 5 diagr., 8 bibl.
    Anglické, německé a ruské resumé
    Zkr. název ser.: Zprav. SHD.
Subject group
    Be (berylium - 4)
    chemismus hornin
    geochemická migrace prvků
    ložiska pevných paliv
    popel
    severočeská pánev
    uhlí hnědé
Subject category
    zkoušky sorpční
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Berylia
    Modelové
    Obsahem
    Popela
    Různým
    Sorpční
    Uhlí
    Zkoušky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012