Record details

Title
    Modelovanie výberu zásob pomocou dynamického programovania
Statement of responsibility
    Jozef Čech
Other titles
    Modelling of the reserves' choice by means of dynamic programming
Author
    Čech, Jozef
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 12
Pages
    s. 361-364
Year
    1990
Notes
    5 obr.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    ekonomika těžby
    ložiska rud
    ložiskové struktury
    model matematický
    oceňování
    programování
    průzkum ložiska
    těžba surovin
    zásoby
Keyword
    Dynamického
    Modelovanie
    Pomocou
    Programovania
    Výberu
    Zásob
Abstract (in czech)
   V článku se vysvětluje princip řešení optimálního výběru zásob pomocí dynamického programování. Zároveň navrhuje vhodné programové řešení s implementací na libovolném počítači. V rámci možností příslušného počítačového modelu je potom interaktivní a variantní zkoumání výběru zásob s vyhodnocením maximálně dosažitelného množství užitkové složky, podle předem zadaných uživatelských podmínek
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012