Record details

Title
    Modern fluvial sediment provenance and pollutant tracing: a case study from the Dřevnice River Basin (eastern Moravia, Czech Republic)
Statement of responsibility
    Slavomír Nehyba, Marie Adamová, Jiří Faimon, Tomáš Kuchovský, Ivan Holoubek and Josef Zeman
Author
    Adamová, Marie, 1943-
    Faimon, Jiří, 1950-
    Holoubek, Ivan, 1951-
    Kuchovský, Tomáš
    Nehyba, Slavomír, 1961-
    Zeman, Josef
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 61, no. 2
Pages
    p. 147-162
Year
    2010
Notes
    2 obr., 11 diagr., 6 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Classfication no.
    504.06
    55(1)
    550.4
    551.4
    552
Conspectus category
    504
    552
    556
Subject group
    aluvium
    chemismus hornin
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie environmentální
    holocén
    kovy těžké
    kvartér Českého masivu
    monitoring
    oblast snosová
    povodí
    sedimentace fluviální
    zpracování dat
Geographical name
    Dřevnice, řeka (Česko)
    Morava (Česko)
Keyword
    Basin
    Case
    Czech
    Dřevnice
    Eastern
    Fluvial
    Modern
    Moravia
    Pollutant
    Provenance
    Republic
    River
    Sediment
    Study
    Tracing
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 8. 2010
Import date
    8. 8. 2012