Record details

Title
    Modified aluminosilicates as low-cost sorbents of As(III) from anoxic groundwater
Author
    Doušová, B.
    Fuitová, L.
    Grygar, Tomáš
    Herzogová, L.
    Koloušek, D.
    Lhotka, M.
    Machovič, Vladimír
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of Hazardous Materials
Vol./nr.
    Roč. 165, 1-3
Pages
    s. 134-140
Year
    2009
Notes
    MSM6046137302
    Projekt: IAA401250701, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Modifkované alumosilikáty jako levné sorbenty As(III) z anoxických podzemních vod
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
Subject category
    anoxic groundwater
    arsenic
    decontamination
Keyword
    Aluminosilicates
    Anoxic
    As(III
    Groundwater
    Low-cost
    Modified
    Sorbents
Abstract (in czech)
   Snadno dostupné jílové minerály byly upraveny jednoduchou metodou ionty Mn a Fe a produkty byly charakterizovány metodami speciace v pevné fázi. Produkty byly testovány k sorpci As(III) z vodných roztoků napodobujících podzemní vody.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012