Record details

Title
    Modified chromatographic separation scheme for Sr and Nd isotope analysis in geological silicate samples
Statement of responsibility
    Jitka Míková, Petra Denková
Author
    Denková, Petra
    Míková, Jitka
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of geosciences
Vol./nr.
    Vol. 52, no. 3-4
Pages
    p. 221-226
Year
    2007
Notes
    3 obr., 1 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Překlad názvu: Modifikovaný postup chromatografické separace Sr a Nd ze silikátových geologických vzorků pro účely izotopové analýzy
    Zkr. název ser.: J. Geosci. (Prague)
Classfication no.
    550.4
Conspectus category
    54
Subject group
    chromatografie
    geochemie izotopická
    iontová výměna
    neodym
    separační technika
    spektrometrie hmotnostní
    stroncium
    vzácné zeminy
Keyword
    Analysis
    Chromatographic
    Geological
    Isotope
    Modified
    Nd
    Samples
    Scheme
    Separation
    Silicate
    Sr
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012