Record details

Title
    Mokerská plošina - výjimečná oblast Moravského krasu
Statement of responsibility
    Rudolf Musil
Author
    Musil, Rudolf, 1926-
Language
    česky
Source title - monograph
    8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002
Pages
    s. 8
Subject group
    jeskyně
    kosti
    kras
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    Mammalia
    neogén
    sedimenty klastické
    zuby
Geographical name
    ČR-Morava
    Mokrá (Brno-venkov)
    Moravský kras-Mokerská plošina
Keyword
    Krasu
    Mokerská
    Moravského
    Oblast
    Plošina
    Výjimečná
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012