Record details

Title
    Molluscan and Vertebrate Successions from the Velká Ružínská Cave (East Slovakia)
Author
    Horáček, I.
    Ložek, Vojen
Language
    anglicky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Terra Praehistorica : Festschrift für Klaus-Dieter Jäger zum 70. Geburtstag
Pages
    S. 224-232
Notes
    Překlad názvu: Sukcese měkkýšů a savců z Velké Ružínské jeskyně (Východní Slovensko)
    Rozsah: 8 s.85009552
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    caves
    Mollusca
    molluscs
    Velká Ružínská Cave (Slovakia)
    zoology
Keyword
    Cave
    East
    Molluscan
    Ružínská
    Slovakia
    Successions
    Velká
    Vertebrate
Abstract (in czech)
   Práce se zabývá pozdně glaciálním a holocenním vývojem horské oblasti východní Slovenska.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012