Record details

Title
    Molluscan succession from Holocene tufas in the Czech Karst (Czech Republic)
Statement of responsibility
    Jaroslav Hlaváč
Author
    Hlaváč, Jaroslav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 57, no. 5
Pages
    p. 405-414
Year
    2006
Notes
    5 obr., 3 tab.
    Bibliografie na s. 413-414
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Classfication no.
    551.7
    562/569
Subject group
    biostratigrafie
    datování C14
    holocén
    kras
    kvartér pražské plošiny
    Mollusca
    paleoekologie
    paleoklimatologie
    paleontologie
    pěnovec
    pleistocén-svrchní
    pramen krasový
    profil geologický
    sedimenty karbonátové
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Český kras (Česko)
    Koněprusy - Kotýz (Beroun, Beroun)
    Srbsko-Císařská rokle (Beroun, Beroun)
    Svatý Jan pod Skalou (Beroun, Beroun)
Keyword
    Czech
    Holocene
    Karst
    Molluscan
    Republic
    Succession
    Tufas
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012