Record details

Title
    Molybdenite-Magnetite Bearing Greisens Associated with Peraluminous Leucogranites, Nebelstein, Bohemian Massif (Austria)
Statement of responsibility
    R. Göd, Friedrich Koller
Other titles
    Molybdenit-Magnetithaltige Greisen in Verbindung mit Peraluminium-Leucograniten, Nebelstein, Böhmisches Massiv (Österreich)
Author
    Göd, Richard
    Koller, Friedrich
Language
    anglicky
Source title - serial
    Chemie der Erde
Vol./nr.
    Vol. 49, no. 3
Pages
    p. 185-200
Year
    1989
Notes
    6 obr., 2 foto, 2 tab.
    Německé resumé
    Zkr. název ser.: Chem. d. Erde
Classfication no.
    553.3/.4
Subject category
    chemické analýzy hornin a horninotvorných minerálů
    geochemie prvků, stopových a radioaktivních prvků a vzácných zemin
    hlubinné horniny s křemenem
    horniny vzniklé vlivem hydrotermálních roztoků
    metalogeneze, mineralizace
    moldanubikum
Geographical name
    Rakousko
Keyword
    Associated
    Austria
    Bearing
    Bohemian
    Greisens
    Leucogranites
    Massif
    Molybdenite-Magnetite
    Nebelstein
    Peraluminous
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 9. 2007
Import date
    8. 8. 2012