Record details

Title
    Monazit v některých horninách moldanubika a centrálního masívu a účinky jeho radioaktivity
Statement of responsibility
    Václav Procházka
Other titles
    Monazite in some rocks of Moldanubicum and Central Moldanubian pluton and effects of its radioactivity
Author
    Procházka, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 48
Pages
    s. 33-43, 1 l. obr. příl.
Year
    2008
Notes
    6 fot., 1 diagr., 3 tab.
    Anglické, německé, esperantské resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    data elektronové mikroanalýzy
    geochronologie
    granitoidy
    migmatit
    migrace prvků
    moldanubický pluton
    moldanubikum
    monazit
    radioaktivita
    reakční lem
    thorium
    uran
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Kochánov (Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod)
    Sudoměřice u Tábora (Tábor, Tábor)
Keyword
    Centrálního
    Horninách
    Masívu
    Moldanubika
    Monazit
    Některých
    Radioaktivity
    účinky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 8. 2009
Import date
    8. 8. 2012