Record details

Title
    Monazite hydrothermal alteration during high-temperature diagenesis of the greywackes from the Drahany Uplands (Bohemian Massif, Czech Republic)
Statement of responsibility
    Renata Čopjaková, Radek Škoda
Other titles
    1st Central European Mineralogical Conference, Extended abstracts, Vyšná Boca, Slovak Republic, 12-14 September 2006 (Variant.)
Author
    Čopjaková, Renata
    Škoda, Radek
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mineralogia polonica special papers
Vol./nr.
    Vol. 28
Pages
    p. 48-50
Year
    2006
Notes
    1 obr., 1 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Mineral. pol. spec. Pap.
Classfication no.
    549
    550.9
Conspectus category
    549
Subject group
    apatit
    diageneze
    droba
    geochronologie
    hydrotermální alterace
    monazit
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    olovo
    thorium
    uran
    vzácné zeminy
Geographical name
    Morava (Česko)
Keyword
    Alteration
    Bohemian
    Czech
    Diagenesis
    Drahany
    During
    Greywackes
    High-temperature
    Hydrothermal
    Massif
    Monazite
    Republic
    Uplands
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012