Record details

Title
    Monitoring a sanace svahových deformací na Vsetínsku (25-32 Gottwaldov, 25-14 Valašské Meziříčí)
Statement of responsibility
    Zdeněk Kudrna, Jan Bůžek
Other titles
    Preventive measures and remedial works of slope failures in the Vsetín region
Author
    Bůžek, Jan
    Kudrna, Zdeněk
Language
    anglicky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Year
    2001
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2000.
Subject group
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    monitoring
    sesuv
    stabilita svahu
    stabilizace
Geographical name
    ČR-Morava
    Růžďka (Vsetín)
    Vsetín
Keyword
    25-14
    25-32
    Deformací
    Gottwaldov
    Meziříčí
    Monitoring
    Sanace
    Svahových
    Valašské
    Vsetínsku
Abstract (in english)
   So far materialized extensometric measurements at the localities Vsetín-Jasénka and Růžďka showed continuing slow movements in accumulation zones of slope deformations. The most extensive movements are expected to occur in spring months during snow melting when maximum saturation of the slope failure body with takes place
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012