Record details

Title
    Monitoring důlních vod na dole ČSM
Statement of responsibility
    Petr Waclawik
Author
    Waclawik, Petr
Language
    česky
Source title - monograph
    Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II
Pages
    s. 613-616
Notes
    3 tab.
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    553.9
    556
Conspectus category
    55
    553
    556
Subject group
    čerpání
    důl
    hornoslezská pánev
    hydrochemie
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    metan
    salinita
    těžba podzemní
    uhlí bituminózní
    zvodnělý kolektor
Geographical name
    Morava (Česko)
Keyword
    ČSM
    Dole
    Důlních
    Monitoring
    Vod
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012