Record details

Title
    Monitoring of reservoir fluids movement based on time-lapse microgravity observations
Author
    Mrlina, Jan
Conference
    European symposium on improved oil recovery (14. : 22.04.2007-24.04.2007 : Cairo, .EG)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Proceedings of the 14th European symposium on improved oil recovery
Pages
    S. 1-10
Notes
    Projekt: IAA3012308, GA AV ČR3cav_un_auth*0000910
    Překlad názvu: Monitorování fluid v rezervoárech založené na opakovaných mikrogravimetrických měřeních
    Rozsah: 10 s. : CD ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    fluid movement
    microgravity measurements
    reservoir fluids
Keyword
    Based
    Fluids
    Microgravity
    Monitoring
    Movement
    Observations
    Reservoir
    Time-lapse
Abstract (in czech)
   Monitorování fluid v rezervoárech se stalo významným prostředkem sledování vývoje ložisek uhlovodíků. Opakovaná mikrogravimetrická měření mohou zjistit pohyb kontaktu plyn - voda nebo plyn - ropa v závislosti na čase. Úspěšnému uplatnění metody musí předcházet modelování tíhového účinku pohybu uvedeného kontaktu v čase.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013