Record details

Title
    Monitoring of strain accumulation along active faults in the Eastern Gulf of Corinth: instruments and network setup
Author
    Cacon', S.
    Drakatos, G.
    Ganas, A.
    Kontny, B.
    Košťák, Blahoslav
    Melis, N.
    Petro, L.
    Stercz, M.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Montana. Rada A, B
Vol./nr.
    Roč. 2, č. 1
Pages
    s. 13-23
Year
    2005
Notes
    Projekt: OC 625.10, GA MŠk, CZ
    Překlad názvu: Sledování akumulace přetvoření podél aktivních zlomů ve východní části Korintského zálivu: instrumentace a uspořádání polygonu
    Rozsah: 11 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    active fault
    Gulf of Corinth
    strain
Keyword
    Accumulation
    Active
    Along
    Corinth
    Eastern
    Faults
    Gulf
    Instruments
    Monitoring
    Network
    Setup
    Strain
Abstract (in czech)
   Ve vých. části Korinského zálivu u vesnice Kaparelli, kde následkem zemětřesení v r. 1981 vznikly podzemní deformace, byly vybrány aktivní úseky poruch k výzkumu aktivních tektonických pohybů.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012