Record details

Title
    Monitorování geodynamických pohybů na strukturách Českého masívu metodou GPS a jejich geologická interpretace
Author
    Kottnauer, Pavel
    Schenk, Vladimír
    Schenková, Zdeňka
Conference
    Seminář výzkumného centra dynamiky Země "Dynamická a evoluční geomorfologie" (26.06.2003 : Praha, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Dynamická a evoluční geomorfologie
Pages
    s. 20-22
Notes
    Projekt: GA205/01/0480, GA ČR
    Projekt: GA205/97/0679, GA ČR
    Projekt: LN00A005, GA MŠk
    Překlad názvu: Monitoring geodynamic movements on structures of the Bohemian Massif by the GPS method and their geological interpretations
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    geodynamics
    GPS
    the Bohemian Massif
Keyword
    Českého
    Geodynamických
    Geologická
    GPS
    Interpretace
    Masívu
    Metodou
    Monitorování
    Pohybů
    Strukturách
Abstract (in czech)
   Geologická interpretace geodynamických pohybů na základě 6 GPS 48 hodinových kampaní.
Abstract (in english)
   Geological interpretations of geodynamic movements on the basis of six 48 hours campaigns.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012