Record details

Title
    Monitorování recentních pohybů zemského povrchu a hladiny spodní vody v seismoaktivní oblasti západních Čech
Author
    Špičák, Aleš
Conference
    Tektonický vývoj orogenních pásem - termální, mechanické a sedimentární záznamy (26.04.1996-29.04.1996 : Jeseník, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Seminář Skupiny tektonických studií Tektonický vývoj orogenních pásem - termální, mechanické a sedimentární záznamy
Pages
    s. 46-47
Keyword
    Čech
    Hladiny
    Monitorování
    Oblasti
    Pohybů
    Povrchu
    Recentních
    Seismoaktivní
    Spodní
    Vody
    Západních
    Zemského
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013