Record details

Title
    Monitorovací systém podzemních vod v oblasti jímacího území Doubrava-Špluchov
Statement of responsibility
    Petr Bujok, Arnošt Grmela, M. Sedláčková
Other titles
    Groundwater monitoring system at reservoir area of Doubrava/Špluchov
Author
    Bujok, Petr
    Grmela, Arnošt
    Sedláčková, M.
Language
    česky
Source title - monograph
    Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part I, Environment
Pages
    s. 180-185
Notes
    1 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    Vyd. 1.
Subject group
    ekologie
    hydrogeologie regionální
    infiltrace
    jímání
    kontaminace vod
    kvartér Českého masivu
    oblasti kontinentálního zalednění
    pozorovací vrty
    sedimentace glacigenní
    území poddolované
    vrt pozorovací
Subject category
    poddolovaná území
    sedimenty nivní
    terasa
Geographical name
    ČR-Morava
    Doubrava
Keyword
    Doubrava-Špluchov
    Jímacího
    Monitorovací
    Oblasti
    Podzemních
    Systém
    území
    Vod
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 12. 2007
Import date
    8. 8. 2012