Record details

Title
    Montánní motivy na petrografické mapě Chebska F.A. Reusse
Statement of responsibility
    Josef Haubelt
Other titles
    Montanistische Motive an der petrographischen Karte Egerlands von Franz Ambros Reuss
Author
    Haubelt, Josef, 1932-
Language
    česky
Source title - serial
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví
Vol./nr.
    Č. 32
Pages
    s. 26-34
Year
    184
Notes
    3 obr.
    Bibliografie na s. 30-31
    il.
    Německé resumé
    Zkr. název ser.: Rozpr. Nár. techn. Muz. (Praha), Stud. Dějin Horn.
Classfication no.
    50(091)
Conspectus category
    55
    913:94
Subject group
    balneologie
    biografie
    chebská pánev
    historie geologie
    kenozoické vulkanity Českého masivu
    kenozoikum
    krystalinikum
    mapa topografická
    neptunismus
    nerostné suroviny
    petrografie
    požár
    pramen minerální
    saxothuringikum
    uhelná sloj
    vulkanismus
Geographical name
    Cheb
    Chebská pánev-Komorní hůrka
    ČR-Čechy
    Františkovy Lázně (Cheb, Cheb)
Keyword
    Chebska
    F.A
    Mapě
    Montánní
    Motivy
    Petrografické
    Reusse
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012