Record details

Title
    Moravian Jurassic Geodes and their Geological Significance
Author
    Losos, Zdeněk
    Přichystal, Antonín
    Richterová, Dana
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geolines
Vol./nr.
    Roč. 13, č. 1
Pages
    2
Year
    2001
Thesaurus term
    anhydrite
    Rudice Formation
    Silica geodes
Keyword
    Geodes
    Geological
    Jurassic
    Moravian
    Significance
Abstract (in english)
   Nálezy hojných inkluzí sulfátů v křemenných geodách jsou významné z hlediska paleoklimatologického.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012