Record details

Title
    Moravian alluvial plains, floods, and people
Other titles
    Moravské poříční a údolní nivy, povodně a lidé