Record details

Title
    Moravské a slezské pískovce jako stavební suroviny pro opravy historických objektů
Statement of responsibility
    Pavel Pospíšil
Other titles
    Moravian and Silesian sandstones as a building material for the repairs of historic buildings
Author
    Pospíšil, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 9, č. 5
Pages
    s. 16-22
Year
    2002
Notes
    11 fot., 2 tab., 3 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    česká křídová pánev
    flyšové pásmo Západních Karpat
    kámen ozdobný
    kámen stavební
    kontrola geochemická
    kontrola litologická
    kontrola stratigrafická
    lom
    ložisko pískovce
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
    orlicko-žďárský faciální vývoj
    restaurace památky
    slezská jednotka
Geographical name
    Bystřička (Vsetín)
    Bzové (Vsetín)
    ČR-Morava
    Hážovice (Vsetín)
    Hošťálková (Vsetín)
    Řeka (Frýdek-Místek)
    Starý Maletín (Šumperk)
Keyword
    Historických
    Jako
    Moravské
    Objektů
    Opravy
    Pískovce
    Slezské
    Stavební
    Suroviny
Abstract (in english)
   Hundred years ago were regions Moravia and Silesia known as a significant production area of building stones especially sandstones. Sandstones were divided into several groups according to geological conditions of their formation. The first often-used type of sandstone is Cretaceous sandstone of Bohemian Massif platform unit, second, up to now exploited is the Cretaceous sandstone of the Western Carpathians Flysch zone. The third important type is the tertiary sandstone of Magura belt in Western Carpathians exploited mostly in the center of Moravia. Durability is the main aspect of sandstone assessment as a building and ornamental stone. Durability relates mostly to their physical properties which correspond with the quality of mineral composition especially matrix
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012