Record details

Title
    Moravský porcelanit
Statement of responsibility
    Oldřich Šanca
Author
    Šanca, Oldřich
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 11, č. 6
Pages
    s. 454-456
Year
    2003
Notes
    2 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    549
    55(1)
    553.5/.8
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    ametyst
    andezit
    flyšové pásmo Západních Karpat
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    porcelanit
    sulfidy
    suroviny šperkařské
    terciér
Geographical name
    Bojkovice (Uherské Hradiště, Uherský Brod)
    ČR-Morava
    Komňa (Uherské Hradiště, Uherský Brod)
Keyword
    Moravský
    Porcelanit
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012