Record details

Title
    Morfogenetická charakteristika horninových výchozů ve Chvaletické pahorkatině
Statement of responsibility
    Jan Vítek
Author
    Vítek, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 34, č. 7
Pages
    s. 212-214
Year
    1992
Notes
    1 obr.,13 fot.,1 diagr. + 2
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    geomorfologie regionální
    reliéf
    železnohorské krystalinikum
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Železné hory
Keyword
    Charakteristika
    Chvaletické
    Horninových
    Morfogenetická
    Pahorkatině
    Výchozů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012