Record details

Title
    Morfologicky výrazné relikty východního křídla litické antiklinály
Statement of responsibility
    Jan Vítek
Other titles
    Morphologically marked relics of eastern flank of the Litice anticline
Author
    Vítek, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 4, č. 10
Pages
    s. 344-346
Year
    1997
Notes
    3 obr., 3 fot., 9 bibl.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    česká křídová pánev
    denudace
    kvartér
    orlicko-žďárský faciální vývoj
    reliéf
Geographical name
    ČR-Čechy
    Podorlická pahorkatina
Keyword
    Antiklinály
    Křídla
    Litické
    Morfologicky
    Relikty
    Východního
    Výrazné
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012