Record details

Title
    Morfologicky zajímavé krystaly galenitu z příbramských rudních žil
Statement of responsibility
    Jiří Litochleb
Other titles
    Interesting morphology of galena crystals from Příbram ore veins
Author
    Litochleb, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 3, č. 2
Pages
    s. 100-102
Year
    1995
Notes
    5 fot., 4 bibl.
    Zkr. název ser.: Minerál.
Subject group
    Barrandien
    galenit
    habitus
    krystaly
    mineralogie topografická
    rudy barevných kovů
    rudy Pb
    středočeský pluton
Geographical name
    Bohutín
    ČR-Čechy
    Příbram-Březové Hory
    Vrančice
Keyword
    Galenitu
    Krystaly
    Morfologicky
    Příbramských
    Rudních
    Zajímavé
    žil
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012