Record details

Title
    Morfologie tektitů a její vztah k podmínkám vzniku
Statement of responsibility
    Milan Trnka
Other titles
    6. konference o vltavínech (Variant.)
    Morphology of Tektites and Its Relationship to the Conditions of Origin
Author
    Trnka, Milan
Language
    česky
Source title - serial
    Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči
Vol./nr.
    Roč. 18
Pages
    s. 78-85
Year
    1992
Notes
    3 diagr.,24 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Přírodověd. Sbor. Západomorav. Muz. (Třebíč)
Subject group
    mineralogie topografická
    moldavit
    struktury hornin a minerálů
    tektity
    textury
Subject category
    geneze hornin
    tvary hornin
Geographical name
    Asie
    Austrálie
    ČSFR
Keyword
    Morfologie
    Podmínkám
    Tektitů
    Vzniku
    Vztah
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 7. 2009
Import date
    8. 8. 2012