Record details

Title
    Morfostratigrafická pozice postbadenských štěrkopísků v hliništi šlapanické cihelny. (24-43, Šlapanice)
Statement of responsibility
    Jaromír Karásek, Luděk Seitl
Other titles
    Morphostratigraphic position of Postbadenian gravel sands in the loam pit the Šlapanice brick-work
Author
    Karásek, Jaromír
    Seitl, Luděk
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 3
Pages
    s. 19-20
Year
    1996
Notes
    2 fot., 4 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1995.
Subject group
    baden
    kvartér moravských úvalů
    miocén
    oblast snosová
    paleolimnologie
    pleistocén
    sedimentace fluviální
    štěrkopísek
    terasa
    valoun
Geographical name
    ČR-Morava
    Šlapanice (Brno-venkov)
Keyword
    24-43
    Cihelny
    Hliništi
    Morfostratigrafická
    Postbadenských
    Pozice
    Šlapanice
    šlapanické
    štěrkopísků
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012