Record details

Title
    Morfostrukturní analýza české části Čantoryjské hornatiny (Slezské Beskydy)
Statement of responsibility
    Tomáš Pánek
Other titles
    Morphostructural analysis of the Czech part of the Čantoryjská hornatina Hilly Region (The Slezské Beskydy Mts.)
Author
    Pánek, Tomáš, 1977-
Language
    česky
Source title - serial
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 106, č. 3
Pages
    s. 148-165
Year
    2001
Notes
    10 obr., 2 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Classfication no.
    551.2
    551.4
    912
Conspectus category
    55
    912
Subject group
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    kenozoikum
    kontrola tektonická
    křída
    mapa geomorfologická
    morfostruktura
    neotektonika
    pohyb svahový
    tektonika zlomová
    údolí
    uplift
    vnější skupina příkrovů flyšového pásma
Geographical name
    ČR-Morava
    Nýdek (Frýdek-Místek, Třinec)
    Slezské Beskydy
Keyword
    Analýza
    Beskydy
    Čantoryjské
    části
    české
    Hornatiny
    Morfostrukturní
    Slezské
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012