Record details

Title
    Morfostrukturní aspekty reliéfu Západních Beskyd (na příkladu české části Čantoryjské hornatiny)
Statement of responsibility
    Tomáš Pánek
Other titles
    Morphostructural aspects of the landforms of the Západní Beskydy Mts.
Author
    Pánek, Tomáš, 1977-
Language
    česky
Source title - monograph
    Současný stav geomorfologických výzkumů
Pages
    s. 22-26
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
Subject group
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    kvartér
    morfostruktura
    neogén
    neotektonika
    peneplén
    příkrov
    tektonika zlomová
    zlomový sráz
Geographical name
    ČR-Morava
    Nýdek (Frýdek-Místek)
    Západní Beskydy-Čantoryjská hornatina
Keyword
    Aspekty
    Beskyd
    Čantoryjské
    části
    české
    Hornatiny
    Morfostrukturní
    Příkladu
    Reliéfu
    Západních
Abstract (in english)
   The article deals with genesis, types and other aspects of the morphostructures of the Západní Karpaty Mts. Specific character of flysch rocks, unresolved genesis of planation surfaces and the lack of correlation deposits in the intramountain basins represent main problems of the investigation of morphostructural features. During neotectonic movements in Neogene and Quaternary former nappe structures were rebuilded to the fault-fold morphostructures. Recognition of these morphostructures is possible by identification of hypsometry, morphography, valley pattern, selected morphometric analysis and mapping of selected exogenic landforms
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012