Record details

Title
    Morfostrukturní charakteristiky a vývoj oblasti seismicky aktivního hronovsko-poříčského zlomu
Statement of responsibility
    Vladimír Stejskal
Author
    Stejskal, Vladimír
Language
    česky
Source title - monograph
    Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006)
Pages
    s. 61-62
Notes
    Nemáme ve fondu - ke zpracování zapůjčila Dr. E. Břízová
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    550.3
    551.2
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    geologie dynamická
    geomorfologie
    historie
    konference
    kvartér
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    morfometrie
    morfostruktura
    neotektonika
    reliéf
    seizmicita
    západosudetská oblast
    zemětřesení
    zóna zlomová
Geographical name
    Broumovská vrchovina (Česko)
    Broumovská vrchovina-Jestřebí hory
    Čechy (Česko)
    Krkonošsko-jesenická soustava
Keyword
    Aktivního
    Charakteristiky
    Hronovsko-poříčského
    Morfostrukturní
    Oblasti
    Seismicky
    Vývoj
    Zlomu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 4. 2010
Import date
    8. 8. 2012