Record details

Title
    Morfostrukturní polygeneze Vnějších Západních Karpat (na příkladu Západních Beskyd)
Statement of responsibility
    Tomáš Pánek
Other titles
    Morphostructural polygenesis of the Outer West Carpathians (on the example of the West Beskydy Mts.)
Author
    Pánek, Tomáš, 1977-
Language
    česky
Source title - monograph
    Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny)
Pages
    s. 241-246
Notes
    2 obr., 1 sch.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    55(1)
    551.2
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    brázda
    flyšové pásmo Západních Karpat
    kenozoikum
    kontrola tektonická
    morfogeneze
    morfostruktura
    neotektonika
    pohoří
    příkrov
    říční síť
    tektonika zlomová
    vrásnění alpinské
    vyklenutí
Geographical name
    ČR-Morava
    Západní Beskydy
Keyword
    Beskyd
    Karpat
    Morfostrukturní
    Polygeneze
    Příkladu
    Vnějších
    Západních
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012