Record details

Title
    Morfotektonická a strukturní analýza lužické tektonické zóny na území Geoparku Český ráj
Statement of responsibility
    Radomír Grygar
Other titles
    Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví : seminář k projektu : Sedmihorky 19.-21.10.2009 (Variant.)
    Morphotectonic and structure analysis of the Lusatian tectonic zone on the territory of the Bohemian Paradise Geopark
Author
    Grygar, Radomír
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Muzea Českého ráje
Vol./nr.
    Roč. 4
Pages
    s. 45-52
Year
    2009
Notes
    2 obr., 3 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Muz. Čes. Ráje
Classfication no.
    55(1)
    551.2
Conspectus category
    55
Subject group
    analýza tektonická
    česká křídová pánev
    deformace
    flexura
    geologie regionální
    geologie strukturní
    kinematika
    napětí
    podkrkonošská pánev
    posun horizontální
    přesmyk
    střih
    zlom kulisovitý
    zóna zlomová
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Malá Skála (Jablonec nad Nisou, Turnov)
Keyword
    Analýza
    Český
    Geoparku
    Lužické
    Morfotektonická
    Ráj
    Strukturní
    Tektonické
    území
    Zóny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 4. 2010
Import date
    8. 8. 2012