Record details

Title
    Morfotektonika epikratonního křídla kolizních předhlubní na příkladu jihovýchodního okraje Českého masívu
Statement of responsibility
    Mojmír Hrádek
Other titles
    Morphotectonics of epicraton slope in collision foredeeps (case of southern margin of Bohemian massif)
Author
    Hrádek, Mojmír
Language
    česky
Source title - monograph
    Sborník II. semináře České tektonické skupiny
Pages
    s. 29-31
Notes
    1 obr., 10 bibl.
Subject group
    Český masiv
    jihovýchodní svahy Českého masivu
    kraton
    morfostruktura
    předhlubeň
    tektonika
    vrásnění alpinské
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Českého
    Epikratonního
    Jihovýchodního
    Kolizních
    Křídla
    Masívu
    Morfotektonika
    Okraje
    Předhlubní
    Příkladu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012