Record details

Title
    Morfotektonika epikratonního křídla kolizních předhlubní na příkladu jihovýchodního okraje Českého masivu
Author
    Hrádek, Mojmír
Conference
    Seminář české tektonické skupiny (2. : 02.04.1997 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Sborník II. semináře České tektonické skupiny
Pages
    s. 25-28
Notes
    Překlad názvu: Morphotectonics of the epicratonic flank of the collisional foredeeps on the example of the southeastern margin of Bohemian massif
    Rozsah: 3 s.
Keyword
    Českého
    Epikratonního
    Jihovýchodního
    Kolizních
    Křídla
    Masivu
    Morfotektonika
    Okraje
    Předhlubní
    Příkladu
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012