Record details

Title
    Morfotektonika slezského a magurského příkrovu na území Západních Beskyd (Česká republika)
Statement of responsibility
    Tomáš Pánek
Other titles
    Morphotectonics of the Silesian and Magura nappe in the area of the Western Beskydy Mts. (Czech Republic)
Author
    Pánek, Tomáš, 1977-
Language
    česky
Source title - serial
    Geografický časopis
Vol./nr.
    Roč. 56, č. 4
Pages
    s. 315-335
Year
    2004
Notes
    8 obr., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Čas.
Classfication no.
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    digitální simulace
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geomorfologie
    hypsometrie
    kvartér Západních Karpat
    morfometrie
    morfostruktura
    neotektonika
Geographical name
    Morava (Česko)
Keyword
    Beskyd
    Česká
    Magurského
    Morfotektonika
    Příkrovu
    Republika
    Slezského
    území
    Západních
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 10. 2008
Import date
    8. 8. 2012