Record details

Title
    Morphology and systematics of the anomalocaridid arthropod Hurdia from the Middle Cambrian of British Columbia and Utah
Statement of responsibility
    Allison C. Daley, Graham E. Budd, Jean Bernard Caron
Author
    Budd, Graham E.
    Caron, Jean Bernard
    Daley, Allison C.
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of systematic palaeontology
Vol./nr.
    Vol. 11, no. 7-8
Pages
    p. 743-787
Year
    2013
Notes
    24 obr., pl., 2 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. syst. Palaeont.
Classfication no.
    562/569
Conspectus category
    56
Subject group
    analýza multivariační
    Arthropoda
    kambrium
    morfologie funkční
    morfometrie
    paleoekologie
    popis taxonů
    tafonomie
    taxonomie
Geographical name
    Česko
    Čína
    Kanada
    Maroko
    Spojené státy americké
Keyword
    Anomalocaridid
    Arthropod
    British
    Cambrian
    Columbia
    Hurdia
    Middle
    Morphology
    Systematics
    Utah
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 6. 2014
Import date
    12. 9. 2014