Record details

Title
    Morphostructural Analysis of the Mutual Relationships and Tectonic Influence of the Variscan and Alpine Orogeny in the Northern Part of the Moravosilesian Zone
Statement of responsibility
    Radomír Grygar, Jan Jelínek
Other titles
    4th Meetingof the Czech Tectonic Studies Group - Abstracts (Variant.)
Author
    Grygar, Radomír
    Jelínek, Jan
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geolines
Vol./nr.
    Vol. 8
Pages
    p. 25-26
Year
    1999
Notes
    7 bibl.
Subject group
    brunovistulikum
    geologie strukturní
    hornoslezská pánev
    jihovýchodní svahy Českého masivu
    příkrov
    reaktivace tektonická
    vrásnění alpinské
    vrásnění variské
    Západní Karpaty
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Alpine
    Analysis
    Influence
    Moravosilesian
    Morphostructural
    Mutual
    Northern
    Orogeny
    Relationships
    Tectonic
    Variscan
    Zone
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012