Record details

Title
    Morphostructural analysis and geomorphological development of the Nedvědička River valley near Pernštejn
Statement of responsibility
    Břetislav Balatka, Václav Přibyl
Other titles
    Morfostrukturní analýza a geomorfologický vývoj reliéfu údolí řeky Nedvědičky v okolí Pernštejna
Author
    Balatka, Břetislav, 1931-
    Přibyl, Václav, 1937-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Vol./nr.
    Vol. 35, no. suppl.
Pages
    p. 211-224
Year
    2000
Notes
    1 obr., 3 diagr.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Classfication no.
    55(1)
    551.3
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    aluvium
    denudace
    eroze říční
    geologie regionální
    geomorfologie
    krystalinikum
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    morfostruktura
    svratecké krystalinikum
    zvětrávání mrazové
Geographical name
    ČR-Morava
    Hornosvratecká vrchovina
Keyword
    Analysis
    Development
    Geomorphological
    Morphostructural
    Near
    Nedvědička
    Pernštejn
    River
    Valley
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 12. 2006
Import date
    8. 8. 2012