Record details

Title
    Morphostructural analysis of Kateřinohorská Vault in Krušné Hory Mts
Statement of responsibility
    Vít Vilímek
Author
    Vilímek, Vít
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta montana. Series AB
Vol./nr.
    Vol. 108(5)
Pages
    p. 7-59
Year
    1997
Notes
    6 obr., 6 fot., 2 tab., 13 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Acta montana (Praha), Ser. AB
Subject group
    denudace
    eroze
    krušnohorské krystalinikum
    krystalinikum
    kvartér
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    mapa geomorfologická
    morfostruktura
    neotektonika
    peneplén
    terciér
    výzdvih
Geographical name
    ČR-Čechy
    Hora Svaté Kateřiny (Most)
Keyword
    Analysis
    Hory
    Kateřinohorská
    Krušné
    Morphostructural
    Mts
    Vault
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012