Record details

Title
    Morphostructural development of the north-eastern part of the Rychlebské hory Mts.
Statement of responsibility
    Petra Štěpančíková
Other titles
    Morfostrukturní vývoj severovýchodní části Rychlebských hor
Author
    Štěpančíková, Petra
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta research reports
Vol./nr.
    No. 17
Pages
    p. 55-61
Year
    2008
Notes
    2 obr.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Res. Rep.
Classfication no.
    551.2
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    eroze
    jeskyně
    kvartér Českého masivu
    lineament
    mapa geomorfologická
    měření geofyzikální
    monitoring
    morfostruktura
    neotektonika
    posun
    reliéf
    silesikum
    tektonika bloková
    uplift
    západosudetská oblast
    zlomový sráz
    zóna zlomová
Geographical name
    Morava (Česko)
    Rychlebské hory (Česko)
Keyword
    Development
    Hory
    Morphostructural
    Mts
    North-eastern
    Rychlebské
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 6. 2009
Import date
    8. 8. 2012