Record details

Title
    Morphotectonic analysis of the Bohemian Table relief between the Mostecká pánev Basin and the Džbán Table
Statement of responsibility
    Břetislav Balatka
Other titles
    Dynamic geomorphology of tectonic active zones (Variant.)
    Morfotektonická analýza reliéfu České tabule mezi Mosteckou pánví a Džbánem
Author
    Balatka, Břetislav, 1931-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Vol./nr.
    Vol. 30, suppl.
Pages
    p. 39-56
Year
    1995
Notes
    2 obr., 14 bibl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Subject group
    česká křídová pánev
    morfostruktura
    neogén
    neotektonika
    ohárecká oblast
    pleistocén
    severočeská pánev
    vodoteč
Geographical name
    Česká tabule
    ČR-Čechy
Keyword
    Analysis
    Basin
    Bohemian
    Džbán
    Morphotectonic
    Mostecká
    Pánev
    Relief
    Table
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012