Record details

Title
    Morphotectonic effects in fault zones
Statement of responsibility
    Vít Vilímek
Author
    Vilímek, Vít, 1959-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Vol./nr.
    Vol. 39, no. 1
Pages
    p. 47-58
Year
    2004
Notes
    1 diagr., 3 fot.
    Bibliografie na s. 56-57
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Classfication no.
    551.2
    551.3
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    mapa geomorfologická
    monitoring
    morfostruktura
    neotektonika
    pohoří
    reliéf
    saxothuringikum
    výzkum
    zóna zlomová
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Krušné hory (Česko a Německo)
    Machu Picchu (zaniklé město)
    Pamír
    Peru jihovýchodní
    Ťan-Šan (Čína a Kyrgystán)
Keyword
    Effects
    Fault
    Morphotectonic
    Zones
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012