Record details

Title
    Morský vývoj v spodnom bádene v strhársko-trenčskej prepadline z pohĺadu foraminiferových, machovkových a ostrakódových společenstiev a palynológie
Statement of responsibility
    Katarína Holcová, Nela Doláková, Dionýz Vass, Kamil Zágoršek, Jaromír Zelenka
Other titles
    Foraminifera, Bryozoa, Ostracoda and palynomorphs like indicators of marine environment in the Lower Badenian of Strháre-Trenč graben (South Slovakian Basin)
Author
    Doláková, Nela
    Holcová, Katarína
    Vass, Dionýz
    Zágoršek, Kamil
    Zelenka, Jaromír
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 28, č. 2
Pages
    s. 99-119
Year
    1996
Notes
    6 obr., 4 tab., 5 pl., 2 s.bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    baden
    biocenóza
    Bryozoa
    Foraminifera
    miocén
    Ostracoda
    paleoekologie
    paleogeografie
    palynologie
    pánve
    sedimenty mořské
    tafonomie
    Tethys
    transgrese
    Západní Karpaty
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Bádene
    Foraminiferových
    Machovkových
    Morský
    Ostrakódových
    Palynológie
    Pohĺadu
    Prepadline
    Spodnom
    Společenstiev
    Strhársko-trenčskej
    Vývoj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012