Record details

Title
    Mottramit z vápencového kamenolomu Smrčník, Horní Lipová u Jeseníku (Česká republika)
Other titles
    Mottramite from the limestone quarry Smrčník, Horní Lipová near Jeseník (Czech Republic).
Author
    Franc, Jiří
    Pauliš, Petr
    Toegel, V.
    Veselovský, František
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 17, č. 2
Pages
    4
Year
    2009
Thesaurus term
    Mottramite, limestone quarry Smrčník, Horní Lipová near Jeseník, Silezia, Czech Republic
Keyword
    Česká
    Horní
    Jeseníku
    Kamenolomu
    Lipová
    Mottramit
    Republika
    Smrčník
    Vápencového
Abstract (in czech)
   Supergenní mottramit byl nalezen ve vápencovém lomu Smrčník, Horní Lipová u Jeseníku, Slezko, Česká republika. Je tmavě hnědý, místy slabě do zelena. Jeho chemické složení odpovídá Pb1.001(Cu0.955Zn0.002Ca0.072)1.029(V0.887P0.100)0.987O4(OH)1.00. rtg data odpovídají hodnotám z literatury.
Abstract (in english)
   Mottramite from the limestone quarry Smrčník, Horní Lipová near Jeseník (Czech Republic).
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014