Record details

Title
    Mount Erebus a Milešovka
Statement of responsibility
    Ferry Fediuk
Other titles
    Mount Erebus and Mount Milešovka
Author
    Fediuk, František, 1929-
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 2, č. 12
Pages
    s. 392-393
Year
    1995
Notes
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    České středohoří
    erupce
    fonolit
    vulkán
    vulkanologie
Subject category
    efuzívní horniny
    petrogeneze
Geographical name
    Antarktis
    ČR-Čechy
Keyword
    Erebus
    Milešovka
    Mount
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012