Record details

Title
    Multi-component adsorption of Ag(I), Cd(II) and Cu(II) by natural carbonaceous materials
Author
    Hanzlík, J.
    Jehlička, J.
    Machovič, V.
    Šebek, O.
    Weishauptová, Zuzana
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Water Research
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 8
Pages
    s. 2178-2184
Year
    2004
Notes
    Projekt: IAA3111306, GA AV ČR
    Překlad názvu: Vícesložková adsorpce Ag(I), Cd(II) a Cu(II) na přírodních uhlíkatých materiálech
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    competetive adsorption
    kadmium
    silver
Keyword
    Adsorption
    Ag(I
    Carbonaceous
    Cd(II
    Cu(II
    Materials
    Multi-component
    Natural
Abstract (in czech)
   Byla studována sorpce Ag, Cd a Cu na přírodních uhlíkatých materiálech. Adsorpce byla testována v jednosložkovém systému a v binárních a ternárních směsích a bylo zjištěno, že je pozitivně ovlivněna přítomností ostatních iontů v roztoku. Použité materiály mají rozdílnou sorpční schopnost.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012