Record details

Title
    Multi-electrode resistivity method and the geophysical research of medieval archaeological localities
Author
    Dohnal, J.
    Jáně, Z.
    Valenta, Jan
    Vilhelm, J.
    Zima, L.
Conference
    International Symposium on Archaeometry (33. : 22.04.2002-26.04.2002 : Amsterdam, Nizozemsko)
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Proceedings of the 33th International Symposium on Archaeometry, 22-26 April 2002, Amsterdam
Vol./nr.
    Roč. 3, č. 3
Pages
    s. 43-46
Year
    2005
Notes
    Překlad názvu: Multielektrodová odporová metoda a její využití pro výzkum středověkých archeologických lokalit
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    archaeology
    geophysic
    medieval
Keyword
    Archaeological
    Geophysical
    Localities
    Medieval
    Method
    Multi-electrode
    Research
    Resistivity
Abstract (in czech)
   Popisuje použití multielektrodové odporové metody při průzkumu stedověkých archeologických lokalit.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012