Record details

Title
    Multidisciplinary analysis of a slope failure at the Obří Hrad site in the Šumava Mts
Author
    Hartvich, Filip
    Havlíček, D.
    Slabina, M.
    Zvelebil, J.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geomorphologia Slovaca et Bohemica
Vol./nr.
    Roč. 7, č. 2
Pages
    s. 47-57
Year
    2007
Notes
    Projekt: KJB300460501, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Multidisciplinární analýza svahové deformace na lokalitě Obří Hrad na Šumavě
    Rozsah: 11 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    multidisciplinary
    rockslide
    slope failure
Keyword
    Analysis
    Failure
    Hrad
    Mts
    Multidisciplinary
    Obří
    Site
    Slope
    Šumava
Abstract (in czech)
   Tento příspěvek popisuje různé metody výzkumu a přístupy různých vědeckých specializací, použité při analýze vícegenerační svahové deformace na keltské lokalitě Obří Hrad nedaleko Kašperských hor.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012